BIURO RACHUNKOWE OPTIMO

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 604 967 882

NASZE USŁUGI

Ewidencje podatkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów:
 • księgujemy dokumenty w odpowiednich do wybranych form opodatkowania ewidencjach
 • prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży Vat
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzamy deklaracje podatkowe
 • informujemy podatnika w wybrany przez niego sposób o wysokości podatków
Księgi Handlowe (pełna księgowość):
 • opracowujemy plan kont oraz przyjętą politykę rachunkowości w firmie
 • księgujemy dokumenty w księdze handlowej
 • prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży Vat
 • prowadzimy rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Rozliczenia kadrowe
 • sporządzamy listy płac
 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe ZUS
 • prowadzimy akta osobowe
 • prowadzimy wszelkie niezbędne ewidencje pracownicze( ewidencja czasu pracy, karty wynagrodzeń)
Ponadto jeśli prowadzisz działalność :
 • sporządzimy korekty za poprzednie okresy
 • wyprowadzimy akta osobowe
 • przeprowadzimy analizę podatkową firmy
W naszym biurze dodatkowo możesz załatwić :
 • rozliczenie Vat budowlanego
 • wypełnienie rozliczenia rocznego PIT
 • wypełnienie wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej